Tags

Ròm làm mấy album hình ảnh ngoài sidebar, trong post nên ròm hướng dẫn cho các bạn nhé. Nếu các bạn thích một post về hình ảnh của con, hay một slideshow của chính WordPress luôn thì làm như sau:

1. Trước tiên các bạn nhìn bài của ròm để có ý niệm album đó như thế nào nha

Gallery: Những hình ảnh cũ hai con chơi với nhau

2. Các bạn chuẩn bị sẵn hình ảnh các bạn làm album

3. Tạo New Post, sau đó bấm vào Add Media, nó sẽ hiện ra 1 khung

4. Bấm vào phần Create Gallery, rồi qua Upload Files, Select Files

Hình này là cảnh upload lên

Sau đó bấm nút CREATE A NEW GALLERY

Nó hiện ra một khug khác bên phải có cái setting, bạn có thể xếp đặt album có hình tròn, vuông hay là slideshow là tùy ý bạn. Sau đó bấm INSERT GALLERY, vậy là nó hiện lên trong post của bạn.

Ở điểm 1. ròm cho các bạn coi bài album hình tròn

Giờ có thể đổi thành slideshow nè

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements