Tags

Viết cho em Đào Lan nhe.

Chị sẽ lấy ví dụ trang “Mục Lục” của chị để dắt link nhé

Fullscreen capture 11112013 132545

Ngay trang có nút Sửa bên tay phải đấy, em bấm vào, họ nó sẽ hiện trang ra, em sẽ thấy nút Add Media, em bấm vào

Nó sẽ hiện ra một bảng, thêm bấm vào Insert from URL, và em có link từ bất cứ Host nào: FB, photobucket hay Picasa em cho vào, phía dưới chữ Title em gõ chữ em muốn và bấm vào nút insert into page

Nó sẽ hiện ra đường link cho em như sau

Em cứ đưa theo cách ấy là được, đây chị đưa thêm 1 mớ link nữa nè,

và đây nó hiện link nè em cùng chữ chèn trong link

Hy vọng em làm link bài được nhe.

Advertisements