Tags

Các bạn có thấy banner của ròm có nhiều mục ngoài About, hay Home mặc định không?

Các bạn chỉ việc vào Dashboard rồi vào Page, và Add New và đặt tên là xong, nội dung các bạn gõ vào và bấm chữ Public là nó hiển thị.

Vậy là xong.

Nếu các bạn muốn sửa tên chẳng hạn như About thành tên khác, các bạn cũng vào Dashboard, rồi Pages, và All paages, rồi bấm phần Edit của page nào bạn muốn sửa.   Vd: About nhé.

Phía dưới chữ About sẽ là nút Edit, bấm Edit nó hiện ra About

Bạn xóa chữ About thay chữ khác và gõ nội dung, ròm thay About bằng Đôi Điều về Liên ròm

Và bây giờ bạn nhìn banner không còn chữ About như hình đầu tiên, mà có dòng Đôi điều về Liên ròm rồi đó.

Chúc bạn sửa hay add new pages thành công nhen.

Advertisements