Tags

Có mấy bạn hỏi làm sao thiết lập chỉ cho friend only như bên Opera nên ròm đi lục lọi trong Support của WordPress và thấy bài này, các bạn có thể làm theo nha.

The Privacy Settings control who can and cannot view your blog. You can change your Privacy Settings via your Settings -> Reading page:

– Đầu tiên các bạn vào Dashboard rồi đến Setting1, nằm phía dưới cùng của cái bảng.

Site Visibility Options

Nó có 3 lựa chọn, bạn nên chọn option 3. I would like my blog to be visible only to users I choose – Select this option to create a private blog. If you want others to be able to view your private blog (and add comments, if you’ve enabled them) you’ll need to invite them to be a viewer.

Invite People to View Your Private Blog

Go to Users -> Invite New in your dashboard.

Invite a New User to Your Blog, bạn gõ vào email address or WordPress.com username mà bạn biết

Select Viewer from the dropdown.

Your invited Viewer will receive an invitation email:

và khi người bạn chấp nhập lời mời họ bấm accept và họ log in vào blog họ là họ thấy bài trong blog của bạn như bên Opera.

Và nếu bạn setup blog bạn chỉ có friend only thì phía bên ngoài, người ta sẽ nhìn thấy như vầy

Và nếu thành viên khác muốn làm quen bạn, muốn xem bài của blog bạn thì họ sẽ bấm nút request access.

Nguồn bài viết và hình ảnh ròm lấy từ Support của WordPress nếu các bạn muốn đọc thêm cho rõ nhé.
http://en.support.wordpress.com/settings/privacy-settings/
http://en.support.wordpress.com/adding-users/#invite-people-to-view-your-private-blog

Hy vọng bài viết sẽ giúp đỡ cho các bạn không muốn show nỗi niềm riêng cho cả làng cùng thấy hén.

==============================

Khúc dưới này ròm minh họa tiếng  Việt nha

Đầu tiên các bạn vào Bảng Thông Tin nằm bên trái của màn hình, dưới tên của blog hén

Sau đó nhìn vào phần Cài Đặt, đến Hiển Thị

Sau đó nó sẽ hiện ra cái bảng như trong hình và các bạn bấm vào nút có dòng chữ:   I would like my blog to be visible only to users I choose

Nhìn lại phần Thành viên, bấm vào nút Invite new (nó kg chữ tiếng Việt hiện ra), màn hình bung ra, phần Vai trò chọn Viewer, phần usernames or email addresses thì gõ tên của ID nào muốn mời vào xem blog riêng tư của các bạn nhé.

Advertisements